Skip to content

   Тематика кваліфікаційних робіт спеціальності 223 Медсестринство 22 Охорона здоров’я, освітньої програми «Сестринська справа» щороку оновлюється в навчально – науковому інституті медсестринства, враховуючи пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі реформування охорони здоров’я, медичної освіти та розвитку медсестринства.
   Напрям магістерського дослідження здобувач обирає самостійно, в межах орієнтовної тематики магістерських робіт, керуючись власними навчальними, науковими, професійними інтересами.
   Тематика магістерських досліджень:

 • Вдосконалення медсестринського процесу в паліативній медицині
 • Вдосконалення медсестринського процесу в різних галузях клінічної медицини
 • Вдосконалення навчального процесу при підготовці медичних сестер
 • Зарубіжний досвід діяльності медичних сестер
 • Вдосконалення медсестринського процесу в роботі медичної сестри загальної практики сімейної медицини
 • Дослідження професійних і морально-ціннісних характеристик медичних сестер
 • Профілактична робота в діяльності медичної сестри
 • Стратегії розвитку медсестринства
 • Гармонізація обов'язків медичних сестер із зростаючими потребами населення в охороні здоров'я
 • Розширення незалежних медсестринських втручань в роботі медичної сестри
 • Особливості вищої медсестринської освіти за кордоном
 • Використання інформаційних технологій в роботі медичної сестри
 • Психологічні аспекти роботи медичної сестри
 • Психофізіологічні аспекти роботи медичної сестри
 • Особливості роботи медичної сестри в мультидисциплінарній команді
 • Невідкладна допомога в практиці медичної сестри
 • Особливості догляду за хворими при різних захворюваннях
 • Діяльність медичної сестри при роботі з людьми, що живуть з ВІЛ
 • Сучасні підходи до післядипломної підготовки медичних сестер
 • Безперервна освіта в галузі медсестринства
 • Соціально-комунікативні навички в роботі медичної сестри
 • Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в роботі медичної сестри
 • Участь медичної сестри у проведенні протиепідемічних заходів
 • Організаційні аспекти роботи медичної сестри
 • Участь медичної сестри в медико-соціальній реабілітації
 • Стандартизація медсестринської допомоги
 • Аспекти профілізації медсестринської допомоги
 • Менеджмент та лідерство в роботі медичної сестри
 • Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації
 • Аспекти медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини в роботі медичної сестри

   Здобувач вищої освіти за погодженням з керівником може запропонувати свою тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки, що залежить від місця його роботи, професійного досвіду та можливостей проведення такого дослідження.
   Обраний здобувачем напрям є основою для формулювання теми його магістерської роботи.